?

Log in

No account? Create an account

1 死者。行く41 。

1 dead, 41 to go

Name:
Girl #15
Location:
External Services:
  • creative_insane@livejournal.com
nakapikit ang mga mata
sa saglit na pahinga
isang panandaliang pagkakataon
sa paglamon ng antok
ako'y napaisip
         napailing


               natulala.

anong ginagawa mo? asan ka na?Statistics